Er du berørt af en ekspropriation kommune? - Min blog
644
post-template-default,single,single-post,postid-644,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
ekspropriation med Landsyd

Er du berørt af en ekspropriation kommune?

Dette skal du tage højde for!

Grundet flere vejanlæg eller lokalplan til byformål eller lign, har flere kommuner benyttet privat ejet arealer til færdsel eller andet kommunalt formål. Her sker ekspropriation erstatning, hvis du ikke er bekendt med begrebet og er om fattet af en kommunal omlægning, bør du læse med her.

Ved er ekspropriation er grundloven tydelig i paragraf 73:

Kilde: Ekspropriation

“Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. En ekspropriation kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.” 

Alt i alt betyder dette at staten har mulighed for at gennemtvinge en ekspropriation med erstatning til lodsejeren. Dette sker hvis projektet har en baggrund af almen interesse fra landets borgere. Her kan Ekspropriationskommissionen på baggrund af en rapport gennemfører erstatningen hvis projektet stemmer overens med de lovpligtige krav.

ekspropriation

Det skal du huske som privat ejer:

 • Varsling af grundejere
 • Afholdelse af åstedsforretning
 • Udsendelse af ekspropriationsprotokol med videre.

Hvis disse punkter ikke overholdes –

 • Er ekspropriationen ulovlig og kan annulleres af en domstol.
  Dette betyder at du skal være sikker på at sagen bliver veldokumenteret. Udarbejdelsen af en ekspropriation kræver oftets en landinspektør, der kan være med til at overholde alle formalia i henhold til sagen.
 • Et møde med Vejdirektoratet vil finde sted hvor sagens diskuteres yderligere. Her vil være 10-12 mennesker til stede som har hver deres rolle i sagen.
 • En domstol skal afgøre om hvorvidt sagen er foregået ulovlig, hvor af der bliver fældet en dom.

Er du indkaldt til en ekspropriation kan en landinspektør hjælpe med at forstå og overholde alle aspekter i den givende sag. Her er det vigtigt at du som ejer eller lejer er sat ind i de regler du forventes at overholde.

Det skal du huske som Kommune

 • Proportionaliteten i det foretagne indgreb
 • Den retlige og fysiske (arealmæssige) nødvendige afgrænsning i forhold til ekspropriationens formål
 • Grundejerens mulighed for selv at realisere formålet med ekspropriationen, se Afgørelser og
  vejledende udtalelse fra Planstyrelsen nr. 66/1989
 • Betingelsen for ekspropriationen er på baggrund af en kommunalplan og dens rækkefølgebestemmelse kan godtgøres. Her skal kommunalplanen redegøre for at ekspropriationen sker til fordel for en byudvikling. Det er dog ikke et krav fra lovens side at redegøre for hvilken byudvikling projektet skal være en del af.

Kilde: Ekspropriation (§47)